Ik zie alles mooi, dus jij kunt ook zien!

Fotografie is de wetenschap, de kunst, de toepassing en de praktijk van het creëren van duurzame beelden door het vastleggen van licht of andere elektromagnetische straling, hetzij elektronisch door middel van een beeldsensor, hetzij chemisch door middel van een lichtgevoelig materiaal zoals fotografische film.